Energoaudits - mājas energoaudits ir ēkas apsekošanas procedūra, kas ietver mājas nolietojuma novērtējumu, enerģijas resursu patēriņa analīzi un enerģijas taupīšanas iespēju piedāvājumu. Energoaudita tiek izpētīta ēkas norobežojošo konstrukciju siltumvadīpspēja, apsekotas apkures, karstā ūdens apgādes, gaisa kondicionēšanas, ventilācijas un iebūvētās apgaismes sistēmas, ņemot vērā ēkas novietojumu, iekšējo mikroklimatu un ārējos klimatiskos apstākļus.

Pēc energoaudita tiek sagatavota energoaudita atskaite, kas sniedz informāciju par:

  • Ēkas nesošo konstrukciju tehnisko stāvokli un nolietojumu;
  • Ieteicamajiem renovācijas darbiem un energoefektivitātes pasākumiem;
  • Nepieciešamo finansējumu katram energoefektivitātes pasākumam;
  • Nepieciešamo iegūstamo enerģijas ietaupījumu un naudas ekonomiju;
  • Potenciāli iegūstamo enerģijas ietaupījumu un naudas ekonomiju;
  • Katra energoefektivitātes pasākuma un pilnas renovācijas atmaksāšanās laiku.