Datums Klienti Valsts Objekts Darba apraksts
2023.05-2023.07 SIA "Rovlan Group" Latvija Dzeramā ūdens uzpildās stacijas (brīvkrānus) būvprojekts, Rīga Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli),
būvprojekts.
2023.05-2023.07 SIA "BM-Projekts" Latvija "Ulbrokas vidusskolas pārbūve" Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli),
būvprojekts.
2023.01-2023.07 Privātpersona Latvija Privātmāja Gaismas iela 9, Rīga Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli),
būvprojekts.
2023.01-2023.07 Privātpersona Latvija Privātmāja Sitas iela 1, Rīga Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli),
būvprojekts.
2023.01-2023.12 SIA "Spilve VL" Latvija DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS Pupuķu iela 15 un Pupuķu iela 17, Rīgā ārējie siltumtīkli (SAT daļa);
siltuma mezgla (SM daļa),
apkure, ventilācijas iekšējas sistēmas (AVK daļa),
būvprojekts.
2023.01-2023.07 SIA "Dobeles enerģija" Latvija "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana siltumtrases Viestura iela – Dzirnavu iela savienojošā posma izbūvei" ārējie siltumtīkli (SAT daļa);
būvprojekts.
2022.01-2023.12 SIA "MERKS" Latvija "Zaķusalas ziemeļu daļas sadzīves notekūdeņu sūknētavas un kanalizācijas spiedvada zem Mazās Daugavas izbūve" Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);
ūdensapgādes un
lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2022.03-2023.02 SIA "Nams LS" Latvija Rekonstrukcijā Dzelzavas iela 117, Rīga ārējie siltumtīkli (SAT daļa);
siltuma mezgla (SM daļa),
būvprojekts.
2022.05-2022.07 SIA "Rīgas ūdens" Latvija būvprojekta "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Rīgā, Vārves ielas rajonā", BIS-BL-238915-36624, apjomu pārbaudi un sniedzis Pasūtītājam komentārus par minētā būvprojekta apjomiem Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2022.03-2022.07 Ropažu novada pašvaldības aģentūra "Saimnieks" Latvija Ulbrokas vidusskola, ciemats "Vālodzes", Stopiņu novads Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2022.03-2022.07 Privātpersona Latvija Ēka Dauguļu iela 61, Rīga Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2022.02-2022.12 SIA "Sarma & Norde Arhitekti" Latvija Sporta ielā 2, Rīgā Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);
ūdensapgādes un
lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli)
ārējie siltumtīkli (SAT daļa)
būvprojekts.
2022.02-2022.12 SIA "Dobeles enerģija" Latvija Spodrības iela 4A , Dobele, Dobeles novads ārējie siltumtīkli (SAT daļa);
būvprojekts.
2021.12-2022.08 SIA "Anzāge" Latvija Dzīvojamas ēkas Matisa iela 86a, 86b, Valmieras iela 33 Rīga ārējie siltumtīkli (SAT daļa);
siltuma mezgla (SM daļa),
apkure, ventilācijas iekšējas sistēmas (AVK daļa),
būvprojekts.
2021.09-2021.11 SIA "Tvestor" Latvija Krustpils ielā 12, Rīga Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2021.11-2022.09 SIA "ZENICO PROJEKTS" Latvija "Dzīvojama ēka Upesgrīvas iela 58, Mārupe, Mārupes novads" Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
iekšējas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (UK)
būvprojekts.
2021.11-2023.05 Ropažu novada pašvaldības aģentūra "Saimnieks" Latvija "Ēkas Radiostacijas ielas, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov. lietus kanalizācijas ūdens tīklu izbūve" Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2021.09-2021.09 AS "Rīgas ūdens" Latvija "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Rīgā, Imanta līnijās" BIS-BL-236435-31342 apjomu pārbaude Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2021.07-2021.07 AS "Rīgas ūdens" Latvija būvprojekta “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Rīgā, Teikā BIS-BL-236459-29559 apjomu pārbaude Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2020.09-2021.05 AS "Rīgas Dzirnavnieks" Latvija Ārējo inženiertīklu reko- instrukcijas būvprojekts, Rīga, Lizuma iela 5B Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);
ārējo ugunsdzēsības tīkli
būvprojekts.
2020.09-2021.04 Privātpersona Latvija Ēka, Maza Kalna iela 7, Rīga Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli),
būvprojekts.
2020.07-2020.11 Privātpersona Latvija Privātmāja, Cēres iela 1, Rīga Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli),
būvprojekts.
2020.07-2020.11 Privātpersona Latvija Privātmāja, Užavas iela 9, Rīga Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli),
būvprojekts.
2020.08-2021.05 Privātpersona Latvija Dvīņu māju un savrupmāju apbūve Kraukļu iela b/n Rīgā Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli),
būvprojekts.
2020.06-2020.12 Privātpersona Latvija Privātmāja, Sitas iela 3, Rīga Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli),
būvprojekts.
2020.05-2020.09 SIA "Amserv Motors" Latvija Autocentra rekonstrukcija Krasta iela 3, Rigā Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);
ūdensapgādes un kanalizācijas (iekšēji tīkli);
lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2020.05-2020.08 SIA "Verus Praedum" Latvija Sadzīves kanalizācijas skaitītāja uzstādīšana Bīķeru iela 2, Dreiliņos, Stopiņu novadā Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli),
būvprojekts.
2020.04-2020.08 Privātpersona Latvija Privātmāja, Žīguru iela 1, Rīga Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli),
būvprojekts.
2020.03-2020.09 SIA "M kubā" Latvija Pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve Nameja iela 30, Jelgava ārējie siltumtīkli (SAT daļa);
siltuma mezgla (SM daļa),
būvprojekts.
2020.03-2021.03 AS "Сeļuprojekts" Latvija Autostāvvietas Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā, Rīga Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli),
būvprojekts.
2020.03-2020.05 SIA "Hause Manager" Latvija Ūdens ievada rekonstrukcija pēc adresēm Struktoru iela 7, Rīgā ūdensapgādes un kanalizācijas (iekšēji tīkli)
būvprojekts.
2020.02-2020.06 SIA "ARS VIVENDI" Latvija Dzīvojamā ēka Jauniela 11, Rīga -ārējie siltumtīkli (SAT daļa);
-siltuma mezgla (SM daļa), būvprojekts.
2020.01-2020.04 SIA arhitektūras un dizaina birojs “5.Avēnija” Latvija Tirdzniecības centrs MAXIMA, Hipokrāta iela, Rīga -Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli);
-ūdensapgādes un kanalizācijas (iekšēji tīkli);
-spiedvada kanalizācijas (ārējie tīkli);
- spiedvada kanalizācijas sūkņu stacijas;
-ūdensapgādes un kanalizācijas (iekšēji tīkli),
būvprojekts.
2020.01-2020.03 AS „Сeļuprojekts” Latvija “Mazās Zviedru ielas būvprojekts”, Salaspils -lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2019.12-2020.05 SIA ‘VARIANT STUDIO” Latvija Latvija Biroja telpu grupas pārbūve.A.Čaka iela 135-1a, Rīga -ūdensapgādes un kanalizācijas (iekšēji tīkli);
-gāzesvada tīkli (ārējie tīkli);
-gāzesvads (iekšēji tīkli);
-siltuma mezgla (SM daļa);
būvprojekts.
2019.12-2020.06 Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks” Latvija Ūdensvada izbūve pa Smaidu ielu no Mežrozīšu ielas, Dreiliņos, Stopiņu novadā -Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2019.09-2020.02 AS „UNISTOK” Latvija Ārējo ūdensapgādes tīklu sacilpošanas projekts, Buļļu iela 74, Rīga -Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2019.09-2020.02 AS „UNISTOK” Latvija Ārējo ūdensapgādes tīklu pieslēgšana Mazlēpju iela 15, 17, 19, 21 projekts, Rīga -Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2019.04-2019.12 SIA “Dobeles Enerģija” Latvija Siltumtrases rekonstrukcija no Baznīcās ielas 10a līdz Brīvības ielai 10b, Dobelē -ārējie siltumtīkli (SAT daļa)
būvprojekts.
2019.04-2019.12 SIA “Dobeles Enerģija” Latvija Siltumtrases rekonstrukcija no Viestura ielas 12a līdz Viestura ielai 10a, Dobelē -ārējie siltumtīkli (SAT daļa)
būvprojekts.
2019.07-2019.08 AS „Сeļuprojekts” Latvija Degvielas uzpildes stacijas pārbūves, J.Čakstes iela 1, Dobele Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts.
2019.07-2019.09 SIA „Dartes” Latvija “Ūdens ievada rekonstrukcija pēc adresēm Kapseļu iela 18, Zebiekstes iela 12, Rīgā -ūdensapgādes un kanalizācijas (iekšēji tīkli)
būvprojekts.
2019.07-2019.12 SIA arhitektūras un dizaina birojs “5.Avēnija” Latvija Ceļš A7, Krustkalni, Ķekavas novadā -Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli),
būvprojekts.
2019.06-2019.08 AS „Сeļuprojekts” Latvija Kuršu ielas pārbūves būvprojekts, Dreiliņos, Stopiņu novadā -Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli),
būvprojekts.
2019.06-2019.09 Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks” Latvija Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Ziemeļu gatves posmā no Ošu ielas līdz P5 autoceļa Vālodzes ciematā, ,Dreiliņos, Stopiņu novadā -Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2019.05-2019.06 SIA “Augstceltne” Latvija Sadzīves kanalizācijas tīkli ar pievadiem Kuršu ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā -Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2019.03-2019.09 AS „UNISTOK” Latvija Kanalizācijas tiklu projekts, Buļļu iela 74, Rīga -Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);
-ūdensapgādes un kanalizācijas (iekšēji tīkli)
būvprojekts.
2019.03-2019.05 Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks” Latvija Sadzīves kanalizācijas tīkli ar pievadiem Graubicu, Vecgraubicu, Kuršu ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā -Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
izpēte
2019.03-2019.05 AS „UNISTOK” Latvija Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Vālodzes ciematā, Stopiņu novadā -Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
izpēte
2018.11-2019.01 SIA "BC Projects" Latvija Narkoloģijas dienesta 26.nodaļa Aptiekas iela 1, Rīgā -apkures un ventilācijas sistēmas
(AVK daļa);
būvprojekts.
2018.11-2019.05 SIA "RECK" Latvija Apakšstacija "Mīlgravis" -apkures un ventilācijas sistēmas (AVK daļa);
būvprojekts.
2018.08-2019.04 AS "Сeļuprojekts" Latvija Degvielas uzpildes stacijas "Virši" jaunbūve, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads -Ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-ūdensapgādes un kanalizācijas
(iekšēji tīkli);
būvprojekts.
Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts.
2018.05-2018.09 Stopiņu novada pašvaldības aģentūra "Saimnieks" Latvija Sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve no Kuršu ielas, Dreiliņos, Stopiņu novadā līdz Ulbrokas attīrīšanas iekārtam Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2018.06-2018.08 SIA "Augstceltne" Latvija Sadzīves kanalizācijas tīkli ar pievadiem Kuršu ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā -Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
būvprojekts.
2018.05-2018.10 Stopiņu novada pašvaldības aģentūra "Saimnieks" Latvija Ūdensvada izbūve Mežrozīšu, Graubicu, Lieplapu un Kuršu ielas, Dreiliņos, Stopiņu novadā Ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli)
būvprojekts.
2018.07-2019.01 AS "Сeļuprojekts" Latvija Ūdensvada DN 1 000 pārbūve Kuršu ielas, Dreiliņos, Stopiņu novadā Ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli)
būvprojekts.
2018.08-2019.01 SIA "Bonava Latvija" Latvija Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa Dreiliņos, Stopiņu novadā –ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-spiedvada kanalizācijas
(ārējie tīkli);
- spiedvada kanalizācijas sūkņu stacijas;
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli);
būvprojekts.
2017.11-2018.07 AS “Rīgas Dzirnavnieks” Latvija Ārējo inženiertīklu reko instrukcijas izpēte, Rīga -Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);
-ārējo ugunsdzēsības tīkli;
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli),
izpēte.
2017.11-2018.08 SIA "Rīgas ūdens" Latvija Ūdensvada tīkla Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā pārbūve -Ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli)
būvprojekts.
2017.12-2018.04 SIA "Dobeles Enerģija" Latvija Siltumtrases rekonstrukcija. Posms Atmodas iela-Ausmas iela, Dobelē ārējie siltumtīkli (SAT daļa)
būvprojekts.
2017.10-2018.02 SIA "Latvijas saimniecības preces" Latvija Ūdensvada tīkla Rīgā, Gerāniju ielā pārbūve Ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli)
būvprojekts.
2017.11-2018.07 SIA "Augstceltne" Latvija Veikals "Kurši", Krustkalni, Ķekavas novadā -Ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-ūdensapgādes un kanalizācijas
(iekšēji tīkli);
-spiedvada kanalizācijas
(ārējie tīkli);
- spiedvada kanalizācijas sūkņu stacijas;
-gāzesvada tīkli
(ārējie tīkli);
-gāzesvads (iekšēji tīkli)
būvprojekts.
Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts.
2017.11-2018.04 SIA "BC Projects" Latvija Ēku demontāža un teritorijas sakopšana Augšiela 1, Rīgā -apkures un ventilācijas sistēmas (AVK daļa);
-siltuma mezgla (SM daļa);
-ārējie siltumtīkli (SAT daļa)
būvprojekts.
2017.06-2017.10 SIA "Centrika" Latvija Tirdzniecības centrs "Vaidava", Vaidavas ielā 12, Rīgā siltuma mezgla (SM daļa);
-ārējie siltumtīkli (SAT daļa)
būvprojekts.
2017.01-2017.12 AS "Сeļuprojekts" Latvija Ciemats Eduļi, Ādažu novads -Ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli)
tehniskais projekts.
2017.01-2017.12 AS "Сeļuprojekts" Latvija Satiksmes pārvads pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "Rīga-Skulte" ar pievedceļiem 2.kārta -Ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-ārējie siltumtīkli (SAT daļa)
būvprojekts.
2017.01-2017.12 SIA "Tiltprojekts" Latvija Satiksmes pārvads pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "Rīga-Skulte" ar pievedceļiem 1. kārta -Ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-ārējie siltumtīkli (SAT daļa)
būvprojekts.
2017.01-2017.07 SIA "Latvijas trikotāža" Latvija Rūpnieciskā zona, Sniķeres iela 29, Rīga –ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-aukstā ūdens uzskaites mezgls
tehniskais projekts.
2017.01-2017.06 SIA "Verus Praedium" Latvija Veikala IKEA ēkas jaunbūve (32 800 m2), "Mežaizvēji" Dreiliņi, Stopiņu nov. –ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-spiedvada kanalizācijas
(ārējie tīkli);
- spiedvada kanalizācijas sūkņu stacijas;
-ārējie siltumtīkli (SAT daļa)
būvprojekts.
2017.01-2017.06 UAB "Baltic engineers" Latvija Veikala IKEA ēkas jaunbūve (32 800m2), "Mežaizvēji" Dreiliņi, Stopiņu nov. -lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas (6gb.);
-ūdensapgādes un kanalizācijas
(iekšēji tīkli);
-siltuma mezgla (SM daļa)
būvprojekts.
2017.01-2017.03 SIA "E.Daniševska birojs" Latvija Juglas ielas un Biķernieku ielas rekonstrukcija, Rīgā -lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli)
būvprojekts.
2017.01-2017.03 SIA "E.Daniševska birojs" Latvija Lubānas ielas un Juglas krustojuma rekonstrukcija, Rīgā -lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli)
būvprojekts.
2017.01-2017.01 SIA "K2 projekts" Latvija Apakšstacijas Nr.167 "Valdemārpils" un apakšstacijas Nr.155 "Priedaine" -apkures un ventilācijas sistēmas (AVK daļa)
tehniskais projekts.
2016.11-2017.02 SIA "AT NORDIC" Latvija Pašapkalpošanas automazgātava, Rīgas iela 33, Ogre –ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli)
tehniskais projekts.
2016.08-2016.09 SIA "Aser" Latvija Bērnu centrs, Sakaru iela 5, Langstiņi -ūdensapgādes un kanalizācijas
(iekšēji tīkli);
-apkures sistēma (A daļa);
-siltuma mezgla (SM daļa)
būvprojekts.
2016.09-2016.11 SIA "Dobeles eko" Latvija Koģenerācijas stacija "Kurbadi", Bērzes pagasts, Dobeles novads ("Dobeles Dzirnavnieks") -lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-ārējie siltumtīkli (SAT daļa);
-ugunsdzēsības sistēmas
(iekšēji tīkli)
būvprojekts.
2016.08-2016.12 SIA "Tilts" Latvija Klinkera noliktava, Brocēni, ( SIA "CEMEX") -lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli)
būvprojekts.
2016.06-2016.12 SIA "METRUM" Latvija Kleistu iela, Rīga Detālplānojums:
-ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli).
2016.06-2016.12 SIA "METRUM" Latvija Kleistu iela, Rīga Detālplānojums:
-ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli).
2016.06-2016.09 SIA "Dobeles enerģija" Latvija Baznīcas iela-J.Čakstes iela, Dobele -ārējie siltumtīkli (SAT daļa)
būvprojekts.
2016.04-2016.06 SIA "Triz" Latvija Centrāltirgus, Nēģu iela 7, Rīga -aukstā ūdens uzskaites mezgla
tehniskais projekts.
2016.04-2016.11 SIA "DB nekustamie īpašumi" Latvija Koģenerācijas stacija "Kurbadi", Bērzes pagasts, Dobeles novads ("Dobeles Dzirnavnieks") -lietus ūdens kanalizācijas)
(ārējie tīkli);)
-ūdensapgādes un kanalizācijas)
(ārējie tīkli);)
-ārējie siltumtīkli)
(SAT daļa);)
-ūdensapgādes un kanalizācijas)
(iekšēji tīkli);)
-lietus ūdens kanalizācijas)
(iekšēji tīkli),)
būvprojekts.
2016.04-2016.06 Dobeles novada pašvaldība Latvija Gardenes pamatskolas konteinera tipa katlu māja, Priežu iela 21, Auru pagasts, Dobeles novads -katlu māja (AR-daļa, BK-daļa, A-daļa, SM daļa);
-ārējie siltumtīkli
(SAT daļa);
-ūdensapgādes un kanalizācijas
(iekšēji tīkli);
-ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli)
būvprojekts.
2016.03-2016.03 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Latvija Tribīnēs ēka, Brīvības gatve 333, Rīga -ūdensapgādes un kanalizācijas
(iekšēji tīkli)
tehniskais projekts.
2016.02-2016.02 Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pagasta pārvalde Latvija Ģimenes un izglītības centrs "Aivas" -ārējie siltumtīkli (SAT daļa);
-ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-siltuma mezgla (SM daļa)
būvprojekts.
2016.02-2016.11 SIA "REM PRO" Latvija Pils laukuma rekonstrukcija, Rīga -ārējie siltumtīkli (SAT daļa)
būvprojekts.
2015.12-2016.03 Rīgas Jaunā Evaņģēliskā baptistu draudze Latvija Ēka, Augusta Dombrovska iela 62, Rīga –Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);
-tehniskais projekts
2015.09-2016.03 SIA "Dziedniecība" Latvija MFD veselības centra daudzstāvu ēka, Aglonas iela 6, Rīga –Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli); -tehniskais projekts
2015.08-2015.09 Valsts SIA
"Latvijas radio"
Latvija Valsts SIA "Latvijas radio" ēka, Doma laukums 8, Rīga -Ārējie siltumtīkli (SAT daļa) tehniskais projekts.
2015.07-2015.10 SIA "Сeļuprojekts" Latvija Automazgātava "KARCHER", Greņču iela 3, Rīga. –Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);)
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli) tehniskais projekts.
2015.06-2015.11 SIA "Сeļuprojekts" Latvija Automazgātava "KARCHER", Rīgas iela 1/1, Salaspils. –Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);)
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli) tehniskais projekts.
2015.05-2015.12 SIA "Сeļuprojekts" Latvija Lidlaukums, Lielvardes novada Jumpravas pagasts, Dzelmes. -Lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli)
tehniskais projekts.
2015.03-2015.05 SIA "UNISERVIS" Latvija Valsts SIA "Latvijas radio" ēka, Doma laukums 8, Rīga -Ūdensapgādes un kanalizācijas
(iekšēji tīkli);
tehniskais projekts.
2015.03-2015.05 SIA "METRUM" Latvija Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju, Vālodzes un Sauriešu ciemu daļu lokālplānojums. Lokālplānojums:
-ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-gāzes apgāde (ārējie tīkli);
-elektroapgāde (ārējie tīkli).
2015.03-2015.06 SIA "Asara 11" Latvija Daudzstāvu dzīvojamajā ēka, Miera iela 86, Rīga -Apkures sistēmas (A daļa);
-siltuma mezgls (SM daļa);
-ārējie siltumtīkli (SAT daļa)
tehniskais projekts.
2015.03-2015.10 SIA "Nordic Invest 1" Latvija Daudzstāvu dzīvojamā ēka, Mazā Nometņu iela 15, Rīga -Apkures un ventilācijas sistēmas (AVK daļa);
-siltuma mezgls (SM daļa);
-ārējie siltumtīkli (SAT daļa)
tehniskais projekts.
2015.02-2015.07 AS "Сeļuprojekts" Latvija DUS "VIRŠI-A", Zviedru iela 1A, Salaspils -ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);
-ūdensapgādes un kanalizācijas (iekšēji tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli);
-tehniskais projekts.
2015.02-2015.06 AS "Сeļuprojekts" Latvija "TN KURŠI" būvmateriālu veikals-noliktava, Zviedru iela 6, Salaspils -Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli);
-ūdensapgādes un kanalizācijas (iekšēji tīkli);
-ugunsdzēsības sistēmas (iekšēji tīkli);
-tehniskais projekts.
-Ēkas energoefektivitātes aprēķins.
2015.01-2015.01 SIA SG 8 Latvija Restorāns "Rossini", Dzirnavu iela 31, Rīga -Siltuma mezgla (SM daļa) tehniskais projekts.
2014.10-2014.10 SIA "METRUM" Latvija Inženierinfrastruktūras attīstība
Trijādības ielas 5 teritorijai, Rīgā
-detālplānojums:
-ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);
-siltumtrases (ārējie tīkli);
-gāzes apgāde (ārējie tīkli);
-elektroapgāde (ārējie tīkli).
2014.08-2014.10 AS "Сeļuprojekts" Latvija Automazgātava "KARCHER",
Ganību iela 169, Liepāja
–ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli),
tehniskais projekts.
2014.08-2014.12 AS "Сeļuprojekts" Latvija Gāzes pildīšanas komplekss,
Katlakalna iela 9d, Rīga
-ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);
-ūdensapgādes un kanalizācijas (iekšēji tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli),
energoaudits, tehniskais projekts.
2014.08-2014.11 AS "Сeļuprojekts" Latvija DUS STATOIL,
Ausekļa 26, Valmiera
–ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);
-ūdensapgādes un kanalizācijas (iekšēji tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli)
tehniskais projekts.
2014.06-2014.07 SIA "VĀĢI" Latvija Sporta auto darbnīca,
Loka ceļš, Jaunmārupe
-ūdensapgādes un kanalizācijas (iekšēji tīkli);
-apkures, ventilācijas un kondicionēšanas
sistēmas (AVK daļa), katlu telpa, tehniskais projekts.
2014.05-2014.12 Privātpasūtītājs Latvija Privātmāja 600m2, Nīcas pagasta,
Liepājas novads
-ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli);
-ūdensapgādes un kanalizācijas (iekšēji tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli);
-apkures, ventilācijas un kondicionēšanas
sistēmas (AVK daļa);
-kombinētā sistēma: saules kolektoru un siltuma sūkņa, katlu māja, tehniskais projekts.
2014.05-2014.06 AS "Сeļuprojekts" Latvija Valsts A/S "Latvijas autoceļu
uzturētājs" Rīgas nodaļas
Jaunmārupes iecirknis,
Mazcenu aleja 45, Jaunmārupe
-ūdensapgādes (ārējie tīkli);
-ugunsdzēsības sistēmas (ārējie tīkli),
pirms projektēšanas risinājumi.
2014.05-2014.12 AS "Baltic Development Consultancy" Latvija Tirdzniecības paviljons "NARVESSEN",
13. janvāra, Rīga
-ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie tīkli)
tehniskais projekts.
2014.03-2014.12 AS "Сeļuprojekts" Latvija Betona ražotne
"HC Betons",
Rāmuļu ielā 3, Rīga
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli)
sistēmas tehniskais projekts.
2014.03-2014.06 AS "Сeļuprojekts" Latvija Biroju un loģistikas
centra rekonstrukcija,
Maskavas ielā 456, Rīga
-ūdensapgādes (ārējie tīkli);
-ugunsdzēsības sistēmas (ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli)
tehniskais projekts.
2014.02-2014.02 SIA "RECK" Latvija Elektroietaises stacijas
rekonstrukcija,
Lomonosova iela 12, Rīga
Apkures un ventilācijas sistēmas
(AVK daļa) tehniskais projekts.
2014.01-2014.05 AS "Сeļuprojekts" Latvija Rīgas ielas
rekonstrukcija Pļaviņas.
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli)
tehniskais projekts.
2014.01-2014.05 AS "Сeļuprojekts" Latvija Pļaviņu HES tuneļa
atjaunošanas un autoceļa
P87 Bauska-Aizkraukle
atjaunošana
-ūdensapgāde un kanalizācija (ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli)
tehniskais projekts.
2013.10-2013.12 Gurjevska pilsētas administrācija Latvija Pilsētas ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas shēma.
Pilsēta Gurjevsk,
Kaļiņingradas apg., Krievija
Izpētes un pilsētas attīstības projekts:
-Ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli).
2013.09-2013.09 SIA "ARPLAN" Latvija Tirzniecibas centrs "ALFA"
rekonstrukcija,
Brīvības gatve 372, Rīga
-Ūdensapgādes un kanalizācijas
(iekšēji tīkli) tehniskais projekts.
2013.08-2013.09 AS "Сeļuprojekts" Latvija Dzelzsbetona konstrukcijas rūpnīca,
Līndes 1, Salaspils pagasts,
Salaspils novads
-Ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli)
tehniskais projekts.
2013.08-2014.10 AS "Сeļuprojekts" Latvija Kārļa Ulmaņa gatve un lidostas
"Rīga" pievedceļa šķērsojuma
rekonstrukcija.
Kārļa Ulmaņa gatve, Rīga
-Ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli)
autoruzraudzības projekts.
2013.06-2013.10 AS "Сeļuprojekts" Latvija DUS STATOIL "IMANTA",
Anniņmuižas bulvāris, Rīga
-Lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli) tehniskais projekts.
2013.05-2013.10 AS "Сeļuprojekts" Latvija Krimuldas ielas rekonstrukcija,
Krimuldas iela, Rīga
-Ūdensapgādes un kanalizācijas
(iekšēji tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas (ārējie tīkli)
tehniskais projekts.
2013.03-2013.05 AS "Сeļuprojekts" Latvija Biķenieku kompleksās sporta
bāzes (BKSB) sacīkšu trases
rekonstrukcija,
S. Ezenšteina iela 2, Rīga
-lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli) tehniskais projekts.
2013.01-2014.02 AS "Сeļuprojekts" Latvija Stacijas Bolderaja 2 ar
savienojošo ceļu uz Krievu
salas termināliem būvniecība
Rīga
-Ūdensapgādes un kanalizācijas
(iekšēji tīkli);
-Ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli) tehniskais projekts.
2013.02-2013.03 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Latvija Siltummezgla rekonstrukcija,
A.Čaka iela 42, Rīga
Siltummezgla tehniskais projekts.
2012.10-2013.09 AS "Сeļuprojekts" Latvija Zunda krastmalas izbūve,
Matrožu ielas un Ogļu ielas
rekonstrukcija.
-Ūdensapgādes un kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-kanalizācijas sūkņu stacijas
tehniskais projekts.
2012.10-2013.09 AS "Сeļuprojekts" Latvija Tilts pār Zunda kanālu un Tvaikoņu
ielas izbūve posmā no tilta līdz
Matrožu ielai.
-Ūdensapgāde un kanalizācija
(iekšēji tīkli);
-ūdensapgāde un kanalizācija
(ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli)
sistēmas tehniskais projekts.
2012.10-2013.08 AS "Сeļuprojekts" Latvija Metālapstrādes cehs,
Skodas 13, Rīga.
-Ūdensapgāde un kanalizācija
(iekšēji tīkli);
-ūdensapgāde un kanalizācija
(ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli)
tehniskais projekts.
2012.08-2013.03 SIA "Nams" Latvija Anniņmuižas bulvāra un Anniņmuižas
ielas savienojuma posmā no Jūrmalas
gatves līdz Jūrkalnes ielai
priekšizpētes projekts.
Priekšizpētes projekts:
-ūdensapgāde un kanalizācija
(ārējie tīkli);
-lietus ūdens kanalizācijas
(ārējie tīkli);
-siltumapgādes (ārējie tīkli);
-gāzesapgādes tīkli.
2012.07-2012.09 SIA "Realto Medea" Latvija Administratīvā ēka,
Tēraudlietuves 22, Rīga
Siltumapgādes ārējos tīklos tehn. projekts.
2012.06-2012.07 SIA "Rīgas Nami"
Aviācijas muzejs "Spilve"
Latvija Vēsturiska lidostas ēka, "Spilve",
Daugavgrīvas 140,Rīga
Siltumapgādes iekšēju tīklu rekonstrukcijas
un katlu mājas tehniskais projekts.
2011.10-2011.12 SIA "ADMIRA" Latvija SIA "BIOLITEC",
Domesta iela 1a, Līvāni
Divkontūru aukstumapgādes
sistēmas projektēšana.
2011.10-2011.12 SIA "Lielvārdes Remte" Latvija Lēdmane, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads
Katlumājas un sadales siltumtīklu
skiču renovācijas projekts.
2011.08-2011.10 SIA "Lielvārdes Remte" Latvija Lielvārde,
Lielvārdes novads
Sadales siltumtīklu skiču projekts;
Siltummezglu (16. gab.)
tehniskais projekts.
2011.07-2011.09 SIA "Birojs Vecpilsēta" Latvija Administratīvā ēka,
Buļļu ielā 9, Rīga
Siltummezgla rekonstrukcija
un ūdensapgādes projekts.
2011.05-2011.06 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Latvija Daudzdzīvojamā ēka,
Purvciema ielā 57, Rīga
Ūdensapgādes sistēmas projekts.
2011.07-2011.08 SIA "NADS" Latvija Autoremonta iecirknis,
vekala-noliktavas ēka
Bieķensalas iela 7, Rīga
Katlumājas rekonstrukcija.
2011.05-2011.09 Strenču novada Dome Latvija Ūdenssaimniecības attīstība
Strenču pilsētā 3. etaps
Strenči, Strenču novads
Tehniskā projekta ekspertīzes atzinums.
2011.04-2011.05 SIA "Baltic beach group" Latvija Sporta kompleksa/SPA
rekonstrukcija
Jūras iela 23/25, Jūrmala
Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas projekts;
Siltas grīdas apkures projekts.
2011.02-2011.12 SIA "ASJ Shipping" Latvija Dzintaru iela 32, Ventspils Viesnīcas energoaudits.
Siltummezgla rekonstrukcija un
saules kolektoru sistēmas
tehniskais projekts.
2011.02-2011.12 SIA "ARPLAN" Latvija Производственные помещения.
A/S "Latvijas Balzams",
Rīga, A.Čaka ielā 160
Noliktavas ēkas ventilācijas un
ūdens apgādes sistēmas projekts;
Elektroiekrāvēju akumulatoru uzlādēšanas
telpas ventilācijas projekts.
2011.02-2011.05 I.U. Heidemaņa estētikas un deju skola "Sadancis" Latvija Atpūtas komplekss,
Kr. Valdemāra iela 1, Engure
Katlumāja rekonstrukcija un
saules kolektoru sistēmas
tehniskais projekts.
2011.01-2011.05 SIA "SAULUMS" Latvija Privātā pirmskolas izglītības
iestāde "Varavīksne"
Dīķu iela 9, Rīga, Latvija
Katlu mājas rekonstrukcija.
2010.11-2011.06 BOV SIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Latvija Valkas iela 11, Strenči,
Strenču novads
Ūdensapgādes ārējo tīklu slimnīcas
teritorijā rekonstrukcijas projekts
2010.11-2010.12 BOV SIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Latvija Valkas iela 11, Strenči,
Strenču novads
Siltummezglu (15. gab.) tehniskais projekts.
2010.12-2011.03 SIA "MDK Konstruktori” Latvija Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA)
saimniecības ēkas rekonstrukcija.
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Siltumapgādes ārējos tīklu,
siltummezgla, apkures, ventilācijas,
kondicionēšanas, ūdens apgādes un
kanalizācijas sistēmas tehniskais projekts.
2010.10-2011.01 SIA "VPV REAL ESTATE" Latvija Administratīvā ēka,
Atlasa iela 2, Rīga
Siltumapgādes ārējos tīklos
un siltummezgla projekts.
2008.12-2012.05 SIA "BRD projekts" Latvija Eiropas komunikāciju tīklu projekta
Rīgas pilsētas un Rīgas ostas
integrēšana TEN-T tīkla ietvaros
Rīgas brīvostas savienojuma ar VIA
Baltica dienvidu ievadu Rīga
(Raņķa dambja un Vienības gatves,
Mūkusalas ielas savienojums)
būvprojekts.
ūdensapgāde un kanalizācija (ārējie tīkli);
lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli;
siltumapgādes ārējie tīkli;
gāzesapgādes tīkli;
elektroapgādes ārējie tīkli;
vājstraves ārējie tīkli;
sūkņu stācijas
2008.03-2010.08 SIA "BRD projekts" Latvija K.Valdemāra un Daugavgrīvas ielas
satiksmes mezgla rekonstrukcija.
ūdensapgāde un kanalizācija (ārējie tīkli);
lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli;
siltumapgādes ārējie tīkli;
gāzesapgādes tīkli;
elektroapgādes ārējie tīkli;
vājstraves ārējie tīkli;
sūkņu stācijas
2010.09 SIA "Evex
International
Bulgaria"
Grieķija Dzīvojamā ēka ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējie tīkli)
2010.08 SIA "Latvija Statoil" Latvija "Statoil" degvielas uzpildes stacijas
Mūkusalas ielā 75, Rīga
Lubānas ielā 119a, Rīga
K.Ulmaņa gatve 117, Rīga
Rīga-Sigulda 1, Garkalnes novads
Rīgas rajons.
Attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija
2010.07 SIA "Arplan" Latvija SIA "Latvijas Balzams" ūdensapgāde un kanalizācija (ārējie tīkli);
lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli;
2009.02-2009.09 SIA "CITI" Latvija Dzeramā ūdens sagatavošanas
iekārtu izbūve Salaspils novadā.
ūdensapgāde un kanalizācija
(ārējie un iekšējie tīkli);
lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli;
apkures un ventilācijas sistēmas;
sūkņu stācija
lietus ūdens sūkņu stācija
2009.01-2009.09 SIA "RE&RE" Latvija Kultūrizglītības centrs
Ādažos Zemesgabalā
Gaujas Parks, Gaujas ielā 33A
ūdensapgāde un kanalizācija (ārējie tīkli);
lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli;
lietus ūdens sūkņu stācija
2008.03-2009.07 SIA "BRD projekts" Latvija Rīgas Ziemeļu transporta koridora
1.posma - automaģistrāles no
Vidzemes šosejas līdz Vairoga ielai
(Brīvības ielas dublieris)
skiču projekts
ūdensapgāde un kanalizācija (ārējie tīkli);
lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli;
siltumapgādes ārējie tīkli;
gāzesapgādes tīkli;
elektroapgādes ārējie tīkli;
vājstraves ārējie tīkli;
sūkņu stācijas
2008.01-2008.07 Paula Stradina
medicinas vestures
muzejs
Latvija Rīga siltuma mezgls;
siltumapgādes ārējie tīkli;
2008.01-2008.07 SIA "Lejnieku projektēšanas birojs" Latvija "Sporta un atpūtas centrs" Jaunolainē, Rīgas rajons. ūdensapgāde un kanalizācija
(ārējie un iekšējie tīkli);
lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli;
siltuma mezgls;
siltumapgādes ārējie tīkli;
apkures un ventilācijas sistēmas;
2007.01-2007.04 SIA "J&H" Latvija Biroja un ražošanas ēkas jaunbūve
Meldru ielā 3, Rīga.
ūdensapgāde un kanalizācija
(ārējie un iekšējie tīkli);
lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli;
katlu māja;
apkures sistēma;
2007.11-2008.07 SIA "BRD projekts" Latvija Daugavas Dienvidu tilta 2. kārta
(labā krasta pieejas).
lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli
2007.11-2009.03 SIA "BRD projekts" Latvija Rīgas pilsētas, Brīvības ielas
tramvaja sliežu un
sabiedriskā transporta joslas
rekonstrukcija.
ūdensapgāde un kanalizācija (ārējie tīkli);
lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli;
siltumapgādes ārējie tīkli;
2006.12-2007.04 SIA "BRD projekts" Latvija Brīvības gatves un Juglas ielas
divu līmeņu šķērsojums.
ūdensapgāde un kanalizācija (ārējie tīkli);
lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli;
siltumapgādes ārējie tīkli;
2006.11-2008.03 SIA "NCC
Konstrukcija"
Latvija 18 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
ciemata Biķernieku ielā 162
jaunbūve.
ūdensapgāde un kanalizācija
(ārējie un iekšējie tīkli);
lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli;
siltuma mezgls;
siltumapgādes ārējie tīkli;
apkures un ventilācijas sistēmas;
lietus ūdens sūkņu stācija
2006.10-2007.01 SIA "Lejnieku
projektēšanas birojs"
Latvija Dzīvojamā ēka Gobas iela 30, Rīga ūdensapgāde un kanalizācija
(ārējie un iekšējie tīkli);
lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli;
siltuma mezgls; siltumapgādes ārējie tīkli;
apkures un ventilācijas sistēmas;